Επικολλήστε τη διεύθυνση URL που θέλετε να συντομεύσετε
/
  • Το 1url.gr είναι ένα δωρεάν εργαλείο για να συντομεύετε τις διευθύνσεις URL και να δημιουργείτε σύντομους συνδέσμους. Ο συντομευτής URL επιτρέπει τη δημιουργία ενός συντομευμένου συνδέσμου που διευκολύνει την κοινή χρήση.